מפרי עטנו

מן המצר- למרחב-יה

הרב ברוך וידר

בשעה טובה יצאה חוברת חדשה של מו"ר ראש הישיבה, הרב ברוך וידר שליט"א שיחות על אמונה וביטחון
לקריאה ולצפייה בחוברת בפורמט קריאה דיגיטלי לחצו על התמונה
להורדת קובץ הדפסה (PDF) ניתן ללחוץ כאן

ספר היובל לישיבת הכותל

עורך הספר - אלעד ברנד

דברי ברכה מעורך הספר – אלעד ברנד – בוגר הישיבה:
ישיבת הכותל חוגגת 50 שנה ליסודה. לפני כשנה התבקשתי לכתוב עבורה ספר המכיל פרקי היסטוריה בשילוב תמונות ומסמכים רבים. בספר תיעוד ותיאור איך כמעט באורח פלא הצליחה ישיבת הכותל להיות ממתיישביה הראשונים של הרובע היהודי לאחר מלחמת ששת הימים. כיצד הלכו בחורים בודדים ביוזמת הרב משה צבי נריה ועוד (המפורטים בספר) והתמקמו בבית ספר ירדני נטוש ששכן בפאתי הכותל הדרומי (כיום מרכז דוידסון), משם עברו ל"בתי מחסה" בתוככי הרובע ולאחר שנים, למבנה הקבע הבולט והמרשים בגודלו ומשקיף על הכותל והר הבית.
בחרתי להעלות לכאן מסמך אחד, המופיע בספר, המספר במילה אחת את כל הסיפור:
"חזרנו!"
חתמו לוחמי הרובע היהודי בתש"ח בעת ביקורם בישיבה ששכנה אז עוד ב"בתי מחסה", אותו מבנה בו שכנה המפקדה ובית החולים הזמני שטיפל בפצועים, אותו מבנה משם יצאו לחתום על כתב הכניעה בלית ברירה ומשום נלקחו לשבי. וכשחזרו לשם למפגש לוחמים בשנה הראשונה לישיבה, זו המילה הראשונה שנישאה בפיהם – "חזרנו!".

מזה שנים ניטש במדינת ישראל ויכוח על נחיצות לימוד התורה בישראל ועל הצורך בשוויון בין אזרחי המדינה באשר לשירות הצבאי ולמשך תקופת השירות. ויכוח זה מכה גלים מידי מספר שנים. ברם, דומה כי בשנים האחרונות הוא נסק לשיאים חדשים, והוא מתנהל מעל כל במה אפשרית. הדיון נסוב על כלל עולם התורה, שאנו חלק ממנו, ולעיתים מתמקד ב"ישיבות ההסדר" בפרט….
חשים אנו כי הקב"ה מוליך אותנו לעבר תהליך של בירורים, הנתבעים מאיתנו כעת כשהשאלה על צדקת דרכנו ניצבת במלוא חריפותה. התעוררות ציבורית זו היא קריאה אלוקית המכוונת כלפינו, אל ראשי הישיבות בכלל ואל ראשי "ישיבות ההסדר" בפרט, אל הר"מים ואל התלמידים. קריאה המיועדת לעורר אותנו לחשבון נפש והתבוננות פנימה. עלינו לברר ולהסביר לעצמנו את חשיבותן של הישיבות בישראל ואת דרכן הייחודית, ובפרט את אלו של "ישיבות ההסדר". יש לבאר אף את הדברים הנראים כפשוטים. עלינו להבין את משמעותם ואת ההשלכות שלהם.

מנחה לברוך

הרב ברוך וידר

בחסדי ה' יצא הספר במהדורה חדשה הכוללת גם את השיעורים בהלכות תערובות. שיעורים שמסר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א בהלכות בשר בחלב ותערובות בכולל ההלכה. השיעורים נערכו בדייקנות ובמסירות ע"י הרב לירון כהן והרב עדי שגב שליט"א, ששימשו כנושאים-ונותנים בכולל ההלכה בישיבה.
השיעורים עוסקים בבירור יסודות ההלכות מתוך הסוגיות והראשונים.

מנחה לברוך

הרב ברוך וידר

ספר זה הינו סיכום שיעורים בהלכות בשר בחלב כפי שנמסרו מפי הרב ברוך וידר שליט"א, ראש הכולל וראש הישיבה.
סגנון השיעורים שבספר זה הוא ביטוי לדרכו המיוחדת של הכולל שבישיבה, כהדרכת מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א, בו לומדים את לימודי ההלכה בעיון מתוך הגמרא והראשונים ומתוך כך ניגשים ללמוד בעיון את הטור, הב"י השו"ע ונושאי כליו

נתיבים בפרשיות השבוע

הרב בנימין יגר

ספר זה מגיש בפני הקורא מהלכים עמוקים הכתובים בשפה קולחת ופשוטה, שיש בהם כדי ללמוד ולדלות מפרשת השבוע רעיונות ויסודות חשובים ומרכזיים.
הספר הינו שילוב של מחשבת חז"ל ופרשני המקרא השונים ובעקבותיהם צועד הספר בנתיבים אל פרשיות השבוע.