English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

'וזאת ליהודה' לפרשת בלק - מעשה זמרי

ע"י: הרב יהודה עובדיה זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

שיחה זו שוכתבה ע"י תלמידים מהישיבה מתוך חבורת לימוד פרשת שבוע עם הרב יהודה זצ"ל

Acrobat להורדת השיעור