English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
סימן שט"ז - דיני צד בשבת המשך Audio Shiur הרב אהרון מורה
סימן שט"ז - דיני צד בשבת Audio Shiur הרב אהרון מורה
סימן שט"ו - דיני אוהל בשבת Audio Shiur הרב אהרון מורה
ערוב לדבר מצווה, טלטול Audio Shiur הרב אבנר ששר
עשיית ערוב סימן תח' - תט' Audio Shiur הרב אבנר ששר
סימן שצ"ה - שצ"ז - הלכות תחומין הרב אהרון מורה
סימן שפ"ו - גזרת חז"ל הוצאה מהבית לחצר הרב אהרון מורה
סימן שפ"ב - ערובי חצרות Audio Shiur הרב אהרון מורה
סימן שפב סעיף טו - דיני ביטול רשות Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור כללי בהלכות שבת מפי הרב הראשי לירושלים הרב אריה שטרן שליט"א Audio Shiur Video Shiur הרב אריה שטרן
שיעור כללי במסכת שבת | הלכות בישול Audio Shiur Video Shiur הראשלצ הרב יצחק יוסף
שיעור מקיף בהלכות מוקצה | הרב יוסף צבי רימון Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב יוסף צבי רימון
לבניינה של הלכה - מלאכת דש (13) – הקפאת מים והכנת קרטיב בשבת Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
לבניינה של הלכה - מלאכת דש (12) – גלידה שנמסה וקוביות קרח Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
לבניינה של הלכה - מלאכת דש (11) – מציצת פירות Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור כללי בדין סעודת פורים בערב שבת Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א