אנו פועלים כדי להחזיר את המאגר למלוא תפקודו בהקדם האפשרי - ניתן בינתיים להיעזר בחיפוש הזמני
English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיחה לראש השנה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
סליחות ליום רביעי Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
סליחות ליום שני Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
סליחות ליום השישי "תערוג אליך כאיל על אפיקים" Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
סליחות ליום החמישי ''איוויתיך קיוויתיך מארץ מרחקים" Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
סליחות ליום השלישי ''ישראל עמך תחינה עורכים" Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ר' שלמה יצחקי רש"י Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ר' חיים בן עטר 'אור החיים' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
רש"ר הירש ורבינו בחיי בן אשר Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק י' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ט' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ח' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ז' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ו' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ה' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ג' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ב' תפילת חנה וחטא בני עלי Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ספר שמואל סקירה על התנ"ך Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ספר שמואל הקדמה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
להתחזק בתורה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עין טובה ועין רעה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
אוהלי תורה באוהלי צבא שיחה לבני שיעור א' היוצאים לעבודת הצבא. Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שני כהנים רצים בכבש וכו' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הקטרת קטורת ע"י צדוקים Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שער ניקנור Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מסכת יומא Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ