English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בשבוע שעבר התקיימה בישיבה אזכרה לחללי הקרב בסולטן יעקב

מאז האזכרה בשנה שעברה קמה בישיבה יוזמה של חברי גדוד ההסדרניקים 362 שלחמו בקרב סולטן יעקב במלחמת שלום הגליל- שבה חברי הגדוד מחזיקים 13 אברכים שלומדים בכל ערב לעילוי נשמת חבריהם ולהשבת הנעדרים מהקרב הקשה.
אמש, התקיימה אזכרת זום בהשתתפות ראש הישיבה, הרב ברוך וידר שלחם בקרב, ויחד עם חברי הגדוד ואברכי הישיבה הלומדים יום יום לעילוי נשמת הנופלים.
מצ"ב קישור לאזכרה:
https://www.youtube.com/watch?v=T_uX3b-It_g