English Español
צרו קשר

שאל את הרב

מזוזה בבית משותף

שאלה:

א. האם יש עניין לקבוע מזוזה בתוך צורת הפתח, או שדי גם בקיר שע"י הפתח?

ב. במקרה שא"א בתוך הפתח, האם עדיף בקיר מבפנים או מבחוץ?

ג. במידה ויש הוצאה נוספת בכדי שיוכלו לקבוע את המזוזה בתוך הפתח, (כגון בעל מלאכה שיחצוב במשקוף-אם אין עוד תוספת של משקוף מבפנים או מבחוץ), האם בבית משותף, חדר מדרגות, אפשר לדרוש מכל דיירי הבית להשתתף בהוצאה זו?
מדובר בדלת אלומיניום שממלאת את כל צורת הפתח, האפשרות היחידה היא לחצוב במשקוף.


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

יש לקבוע את המזוזה בתוך טפח מצורת הפתח ואכן ניתן לדרוש מדיירי הבניין להשתתף בהוצאה זו.

להדפסת התשובהPrint